Priminimas apie dažniausiai pasitaikančias klaidas ir kaip jas spręsti.

2021-02-24

Gyvename tokiame „laiko neturėjimo“ amžiuje, kad įsigijus net ir brangų elektroninį įrenginį – granulinį degiklį, nerandame keliolikos minučių perskaityti, ar bent jau pavartyti prie jo pridedamos įrenginio naudojimo (-si) instrukcijos. Visos standartinės klaidos ir jų priežastys, neleidžiančios degikliui dirbti įprastu režimu yra aprašytos joje. Na o tiems kas neatsimena, kur tas dokumentas „nukištas“ ar norintiems tik pasitikrinti tai, ką jau kažkada seniai skaitė, siūlome trumpą santrauką.

Pirmoji klaida - ATBULAS DEGIMAS. Klaida, kuri atsiranda, kai katile pritrūksta traukos. Degdamas degiklis ventiliatoriaus pagalba ima katilinėje esantį orą, reikalingą degimui ir pučia jį į degimo kamerą, esančią katilo viduje. Tokiu būdu katilo viduje susidaro oro spaudimas. Jeigu katilo angos, kamino alkūnės, pats kaminas yra švarūs, neužnešti suodžiais, o juškos neuždarytos, kamino trauka kaip priklauso ištrauks visus dūmus laukan. Jeigu kaminas ar katilas nevalyti, šilumos taupymo tikslais juškos pridarytos, pasikeitus atmosferos sąlygoms, kaminas gali sugebėti ištraukti tik dalį dūmų. Kita dalis po spaudimu ieškos kelio per katilo dureles, per degiklį, per granulių talpą. Suveikusi apsauga nutraukia degiklio darbą, užkirsdama kelią gaisrui.Būtina padidinti kamino trauką (pravalyti katilą, kaminą, degiklio pakurą, labiau praverti juškas, padidinti dūmsiurbių apsisukimus, jeigu tokios yra).Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

Antroji klaida - UŽDEGIMO KLAIDA. Klaida , kuri gali atsirasti dėl kelių priežasčių:

a) Perdegė ar kitaip sugedo uždegimo elementas. Uždegimo metu jis nekaista ir neuždega pirmosios granulių dozės. Tas pats kaip sugestų starteris jūsų automobilyje.
Patartina uždegti pakuroje esančias granules degiu skysčiu ar kitu uždegikliu. Degiklis užfiksuos reikiama liepsną ir toliau dirbs įprastu režimu (pūs orą ir tieks granules) iki tol kol užsigesins pasiekęs užduotą katilo ar patalpos temperatūrą. Tuo pačiu patartina sumažinti degiklio galingumą, kad jis ilgiau dirbtų neišsijungdamas ir laukti atvykstančio serviso meistro.
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

b) Užsinešė suodžiais ar kitaip sugedo foto elementas fiksuojantis liepsnos atsiradimą. Granulės uždegamos, liepsna yra, bet degiklis nepereina į įsidegimo procesą, nes foto elementas liepsnos “nemato”.
Patartina nuvalyti drėgnu minkštu skudurėliu foto elementą. Jį rasite numovę lanksčią žarną ir nukėlę degiklio dangtį. Dešinėje pusėje nuo granulių trakto, priekinėje sienelėje yra foto element laikiklis ir jame užfiksuotas foto elementas. Jeigu nuvalymas nepadėjo, arba apskritai neturite noro lysti į degiklio vidų – laukite atvykstant serviso meistro.
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

c) Pasibaigė granulės bunkeryje. Taip nutikus granulės pasėda žemyn ir granulių transporteryje. Tai reiškia, kad net pripylus naujų granulių, pirmosios uždegimui skirtos dozės transporteris gali ir visai neįberti, arba įberti ją ne pilną.
Būtina pripildyti bunkerį granulių ir priverstiniu būdu užpildyti granulių transporterį. Nuo granulių transporterio galo einantis ir į degiklio šone esantį maitinimo lizdą įkištas laidas ištraukiamas, o jo kištukas kišamas į paprastą 220V turintį elektros maitinimo lizdą. Transporterio spyruoklė pradės kelti granules. Reikia palaukti kol granulės pradės nuosekliai, be didelių laiko tarpų byrėti į lanksčią žarną. Tai gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki keletos minučių. Tai atlikus transporterio laidas grąžinamas į savo vietą (degiklio šone, arčiausiai katilo esantis maitinimo lizdas).
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

d) Lanksčioje žarnoje kaupiasi granulės. Jos nepatenka į degimo kamerą ir pritrūkus kuro degiklis gęsta. Taip gali atsitikti jei žarnoje susidaro kampas, alkūnė arba byrėjimo kampas yra per mažas.
Patartina įvertinti situaciją ir jeigu užtenka - pataisyti žarną. Kitu atveju laukti serviso meistro.
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

e) Sugedo vidinis degiklio transporteris arba į jį pateko svetimkūnis. Šiuo atveju granulės taip pat kaupsis lanksčioje žarnoje.
Patartina, jeigu yra galimybė – pašalinti svetimkūnį. Kitu atveju laukti serviso meistro.
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

f) Sugedo išorinis granulių transporteris arba į jį pateko svetimkūnis.
Neveikiantis transporteris ištraukiamas iš granulių bunkerio ir pilnai išpurtomas. Jeigu tuščias transporteris veikia, jis grąžinamas atgal į bunkerį ir užpildomas priverstiniu būdu taip kaip aprašyta c punkte. Pilnai užpildyti transporterį granulėmis priklausomai nuo kėlimo kampo, gali užtrukti iki 7-8 minučių. Kitu atveju laukti serviso meistro.
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

g) Granulių bunkeryje susidarė „oro kišenė“, į jį pateko svetimkūnis, ar bunkerio dugne susikaupė storas granulių dulkių, miltų sluoksnis, per kurį į transporterį nepatenka sveikos granulės.
Rekomenduojama ištuštinti bunkerį per išleidimo angą (jeigu ji yra įrengta), pašalinti miltus, dulkes ar svetimkūnius ir užpildyti granulių transporterį priverstiniu būdu, kaip aprašyta c punkte.
Klaida ištrinama nuspaudžiant ir palaikant mygtuką „kairėn“.

Trečioji klaida - degiklio jungiklis padėtyje “I” (įjungta), bet degiklis nedirba. Gali būti kelios to priežastys, reikia žiūrėti ar nėra papildomų ženklų, simbolių valdiklio ekrane.
a) Viršutinėje mėlynoje juostelėje yra T raidė.
Degikliui dirbti neleidžia belaidis kambario termostatas. Gali būti, kad patalpoje jau yra reikiama temperatūra, kurią galite (turite) pakeisti jeigu norite, kad degiklis pradėtų veikti. Taip pat gali būti, kad siųstuvas ir imtuvas pametė tarpusavio ryšį. Tuomet reikia juos susieti. Kaip tai padaryti (priklausomai nuo termostato modelio) aprašyta jūsų turimoje degiklio instrukcijoje.
b) Viduryje ekrano “Stop” ženkliukas.
Degikliui dirbti neleidžia mechaninis įjungimo/išjungimo jungiklis. Gali būti, kad oksidavosi kontaktas, arba atsileido laidukus prispaudžiantis varžtas. Esant galimybei supurkšti kontaktus specialiu skysčiu, patikrinti, paveržti varžtelius. Jei “Stop” ženkliukas nepranyksta, kreipkitės i serviso meistrą.
c) Degiklio šone esančioje belaidžio termostato imtuvo dėžutėje dega žalias “Manual” mygtukas.
Jūsų kambaryje esantis termostato siųstuvas šiuo metu ignoruojamas, ir yra naudojamas “rankinis” įjungimas/išjungimas. Degiklis šiame režime įjungiamas ir išjungiamas spaudžiant mygtuką “m/a”. Norint grįžti prie automatinio termostato darbo, reikia užgesinti žalia “Manual” mygtuką jį paspaudžiant. Jeigu per kelias minutes degiklis vistiek nepasileidžia, pabandykite surišti kambario termostato siųstuvą ir imtuvą, taip kaip nurodyta jūsų turimoje degiklio instrukcijoje.
d) Netinkamas degiklio darbo režimas.
Paspauskite valdiklio įjungimo/išjungimo mygtuką, esantį kairėje pusėje iš karto po ekranu. Pasirinkite “Darbo režimas” jeigu norite, kad degiklis dirbtų nuo kambario termostato (arba nuo katilo temperatūros). Jei pasirinksite “Su laikmačiu” degiklis dirbs tik suprogramuotomis valandomis. “Miego režimas” - degiklis išjungtas.

Ketvirtoji klaida - valdiklio ekranas visiškai tamsus, "nešviečia". Valdiklis negauna tinkamo elektros maitinimo. Priežastis gali būti įtampos nebuvimas maitinimo lizde katilinėje, suveikusi namo nuotėkio relė, pažeistas degiklio maitinimo laidas arba perdegę degiklio pagrindinės plokštės saugikliai.

Tikimės, kad ši santrauka jums pagelbėjo susidūrus su degiklio naudojimo problemomis. Visgi, jei klaidų nepavyko išspręsti kviečiame duotais kontaktais susisiekti su mūsų servisu.