Prekių grąžinimo sąlygos

 • GARANTIJOS TAIKYMO IR ĮSIGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

  I. Garantinis laikotarpis

  1. Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
  2. Juridiniams subjektams arba prekėms, įsigytoms ne asmeniniam vartojimui, taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis arba jis gali būti netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus.
  3. Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, mūsų įgalioti asmenys ją suremontuos nemokamai – tereikia pateikti prekės pirkimo dokumentą.
  4. Prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą) Jūs gaunate kartu su įsigyjama preke arba Jūsų nurodytu el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.
  5. Šiose Garantijos taikymo ir įsigytų prekių grąžinimo taisyklėse numatytų garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso nuostatomis.
  6. Kilus klausimams dėl garantijos taikymo skambinti telefonu +370 604 42009.
  7. Jei MB Rugaitis atsakingi asmenys nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju, pateikę pirkimo dokumentą, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.
  8. Jei MB Rugaitis atsakingi asmenys nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai MB Rugaitis atsakingiems asmenims.

   Garantija nėra taikoma:

  • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
  • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
  • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
  • prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
  • prekėms, kurios buvo remontuojamos MB Rugaitis neįgaliotų asmenų;
  • kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
  • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
  • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros);
  • gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
  • susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.).

  Atkreipkite dėmesį, kad:

  • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;
  • remiantis LR Civilinio kodekso nustatomis pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.
  • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka pirkėjas.

  II. Kokybiškų prekių grąžinimas

  1. Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami prekės pristatymo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės.
  2. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturioliką) dienų susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
  3. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. 

  Ši teisė į prekių grąžinimą negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

  • Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims (LR Civilinio kodekso 6.228 str.): a) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį ir sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos b) kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  • sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  • sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  • sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
  • juridiniams asmenims.

   Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

  • kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;
  • kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis: nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

  Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
  • prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
  • grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
  • grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
  • pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

  • negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;
  • Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

  III. Dėl prašymų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 

  1. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, www.vvtat.lt.
  2. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
  3. Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės telefonu Nr. +370 604 42009 arba el. paštu law@rugaitis.lt.