Kuriame Lietuvos ateitį

 • MB Rugaitis technologinių ekoinovacijų diegimas  
  03.3.2-LVPA-K-837-04-0058

  Priemonė: Eco inovacijos LT+
  Tinkamų finansuoti išlaidų vertė: 3.180.289 EUR    
  Finansavimo suma: 1.430.680 EUR

  Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti technologines inovacijas, atnaujinti gamybą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.Projekto metu bus įsigyjama nauja produkcijai gaminti skirti įrengimai.
  ES parama leis įmonei įsigyti įrangą, kurios pagalba bus gaminamai atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Įsigyjama įranga leis sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, sumažins gaminiui pagaminti naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, atliekų tvarkymo išlaidas, aplinkos taršą. Įsigyjama įranga leis padidinti gaminių kokybę, įdiegti naujas gaminių apdirbimo technologijas ir tokiu būdu prailginti gaminių naudojimą ir jų būvio ciklą. Tikimasi, kad įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės našumas ir konkurencingumas, taip pat įmonės įvaizdis.

  Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-03-15
  Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-08-01
  Projekto vykdytojas: MB Rugaitis

  Finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo.


    

    

  MB Rugaitis gaminių dizaino kūrimas

  Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0126

  Priemonė: Dizainas LT
  Projekto vertė: 39900 EUR
  Skirtas finansavimas: 29925 EUR

  Pagrindinis projekto tikslas – sukurti naujų įmonės gaminamų produktų linijų dizaino koncepcijas, kuriuos pagaminus jie būtų patrauklūs vartotojams ir padėtų įmonei padidinti pardavimo pajamas, pelną ir darbo našumą.
  Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 3 unikalių dizainų rinkinius.
  1. Išorinė granulinė krosnelė (keičiamas esamo gaminio dizainas)
  2. Kietu kuru kūrenama išorinė krosnelė (Iš esamų devynių kietu kuru kūrenamų išorinių krosnelių sukuriama vieno bendro dizaino)
  3. Integruota krosnelė (naujai kuriama, 3 skirtingų originalių dizainų)

  Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją.
  Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn.

  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
    

   


  MB Rugaitis  Netechnologinių ekoinovacijų diegimas 

  Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0010

  Priemonė: Eko-inovacijos LT
  Projekto vertė: 70.500 EUR
  Skirtas finansavimas: 38.250 EUR

  Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai
  vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą
  poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat
  Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

  Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas;
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas.

  Projekto trukmė- 16 mėn.

  Projekto vykdytojas:
  MB Rugaitis

  image 2022-07-22 154230532-1