Kuriame Lietuvos ateitį

 •  

  MB Rugaitis gaminių dizaino kūrimas

  Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0126

  Priemonė: Dizainas LT
  Projekto vertė: 39900 EUR
  Skirtas finansavimas: 29925 EUR

  Pagrindinis projekto tikslas – sukurti naujų įmonės gaminamų produktų linijų dizaino koncepcijas, kuriuos pagaminus jie būtų patrauklūs vartotojams ir padėtų įmonei padidinti pardavimo pajamas, pelną ir darbo našumą.
  Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 3 unikalių dizainų rinkinius.
  1. Išorinė granulinė krosnelė (keičiamas esamo gaminio dizainas)
  2. Kietu kuru kūrenama išorinė krosnelė (Iš esamų devynių kietu kuru kūrenamų išorinių krosnelių sukuriama vieno bendro dizaino)
  3. Integruota krosnelė (naujai kuriama, 3 skirtingų originalių dizainų)

  Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją.
  Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn.

  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
    

   


  MB Rugaitis  Netechnologinių ekoinovacijų diegimas 

  Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0010

  Priemonė: Eko-inovacijos LT
  Projekto vertė: 70.500 EUR
  Skirtas finansavimas: 38.250 EUR

  Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai
  vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą
  poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat
  Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

  Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas;
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas.

  Projekto trukmė- 16 mėn.

  Projekto vykdytojas:
  MB Rugaitis