Bevielis kambario termostatas

 • Kraunamos nuotraukos
  Kodas: BF-T200RF
  Kaina 7000 su PVM
  Į krepšelį 
  Lizingo skaičiuoklės
  • gf
  • ml
  Skaičiuojama...

   Šis termostatas yra skirtas automatiškai valdyti gyvenamųjų namų bei įvairių komercinių patalpų šildymo (ir / arba šaldymo) sistemas.  Tinka dujiniams, granuliniams, skysto kuro ir kitiems katilams kuriuose yra numatyta galimybė prijungti termostatą 

  Gamintojas
  BioFlame
 • Šis programuojamas termostatas yra skirtas automatiškai valdyti gyvenamųjų namų bei įvairių komercinių patalpų šildymo (ir / arba šaldymo) sistemas. Tinka dujiniams, granuliniams, skysto kuro ir kitiems katilams kuriuose yra numatyta galimybė prijungti termostatą.

  Didelis LCD ekranas su apšvietimu ir funkciniais mygtukais leidžia lengvai programuoti ir valdyti prietaisą. Ryšio atstumas iki 200m atviroje vietovėje.

   


  Gali dirbti vienu iš trijų režimų :

  1. 7 dienų programa (kiekvienai savaitės dienai nustatoma atskira temperatūrine programa);
  2. 5 darbo dienų ir savaitgalio programa (sustatoma viena bendra programa visoms darbo dienoms ir kita bendra savaitgalio dienoms);
  3. 24 valandų programa (ši programa kartojama kiekvieną dieną, kol nesuprogramuojama kitaip).


  Techniniai duomenys

  1. Rodomos temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki 40°C (0,1°C tikslumu).
  2. Nustatomos norimos temperatūros diapazonas: nuo 5°C iki 35°C (0,5°C tikslumu).
  3. Leistina temperatūros matavimo paklaida: ± 1°C (esant 20°C).
  4. Maitinimo šaltiniai: siųstuvas ‒ 2x AAA 1,5V ličio baterijos;
  imtuvas ‒ 230V AC / 50Hz.
  5. Leistina apkrova: 6(2)A, 230V.
  6. Senkančios baterijos indikatorius: rodoma kai baterijoje yra mažiau nei 2.7V.
  7. Budėjimo srovė: 20mA, apšvietimo srovė ≤ 5mA.
  8. Apšvietimo spalvos: oranžinė / mėlyna.
  9. Veikimo dažnis: 868.35MHz.
  10.Veikimo nuotolis: apytiksliai 200m atviroje vietoje.
  11. Matmenys: siųstuvas ‒ 119 x 80 x 26 mm (be laikiklio);
  imtuvas ‒ 86 x 86 x 26 mm.

  Termostato įdiegimas

  Imtuvo montavimas:

  1. Atsukite varžtus, esančius sienelės apačioje ir išimkite tvirtinimo plokštelę.
  2. Pritvirtinkite plokštelę kontaktais aukštyn ant sienos arba tiesiai ant montavimo dėžutės. Prijunkite laidus prie kontaktų pagal schemą (žr. pav. žemiau).
  3. Pritvirtinkite imtuvą prie plokštelės ir priveržkite varžtus.
  4. Prieš prijungdami maitinimą įsitikinkite, kad grandinėje yra tinkamas saugiklis.

  Paleistis / konfigūracija

  1. Įsitikinkite, kad maitinimo ir valdymo kontaktai yra prijungti.
  2. Įjunkite įtampą imtuvui ir paspaudę palaikykite mygtuką M/A apie 10 sekundžių tol, kol MANUALmygtuko indikatoriuspradės mirksėti žalia šviesele.
  3. Termostato siųstuve vienu metu nuspauskite ir palaikykite SETirDAYmygtukusapie10 sekundžių.
  4. Kai signalinė imtuvo švieselė nustoja mirksėti, abu prietaisai sujungti.
  5. Dabar abi dalys suporuotos ir siųstuvas gali valdyti imtuvo kontaktų darbą.
  6. Kai nereikia naudoti termostato tam tikrą ilgesnį laiką (pasibaigus šildymo sezonui), vartotojas gali tiesiog išjungti imtuvą, kairėje pusėje esančio jungiklio 0/I pagalba. 0 – imtuvas išjungtas, I – imtuvas veikia įprastomis sąlygomis.
  Laiko nustatymas
  1. Paspauskite DAY mygtuką (vieną kartą), kol pradės mirksėti savaitės dienos simbolis. Naudodami „+“ arba „-“ mygtukus, nustatykite savaitės dieną nuo 1 iki 7.
  2. Paspauskite DAY mygtuką dar kartą, kol pradės mirksėti valandos simbolis. Naudodami „+“ arba „-“ mygtukus, nustatykite valandas nuo 0 iki 23.
  3. Paspauskite DAY mygtuką dar kartą, kol pradės mirksėti minučių simbolis. Naudodami „+“ arba „-“ mygtukus, nustatykite minutes nuo 0 iki 59.
  4. Paspauskite SET mygtuką, kad patvirtintumėte pakeitimus, arba palaukite 15 sek., kol tai bus padaryta automatiškai.

  Darbo režimai

  Pirmiausia pasirinkite, kokioje sistemoje HEAT (šildymas) ar COOL (šaldymas) naudosite šį termostatą. Nuspauskite ir laikykite MODE mygtuką 5 sekundes, kol atsiras vienas iš šių užrašų (HEAT/COOL). Mygtukais „+“ arba „-“ pakeiskite nustatymą (jeigu to reikia) ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami mygtuką SET.

  Imtuvo veikimo režimai (perjungiama MANUAL mygtuko paspaudimu)
  1. Rankinis režimas: vieną kartą paspauskite MANUAL mygtuką ‒ užsidegs žalia švieselė (rankinis režimas). Mygtuku M/A, galite valdyti termostato kontaktus (sujungti kontaktai ‒ šviečia raudona lemputė, atjungti kontaktai ‒ raudona lemputė nešviečia).
  2. Auto režimas: dar kartą paspauskite MANUAL mygtuką, kad žalia šviesa nebedegtų (automatinis režimas įjungtas), termostato kontaktų sujungimą toliau valdys siųstuvas.
  Prietaisas gali dirbti AUTO režimu pagal 3 skirtingus programų variantus, taip pat ir rankiniu režimu.
  Galimi programų variantai :
  1. 7 dienų programa (kiekvienai savaitės dienai sudaroma atskira temperatūrinė programa);
  2. 5 darbo dienų ir savaitgalio programa (sudaroma viena bendra programa visoms darbo dienoms ir kita bendra savaitgalio dienoms);
  3. 24 valandų programa (ši programa kartojama kiekvieną dieną, kol nesuprogramuojama kitaip).


  Programavimas

  1. Nuspauskite ir laikykite SET mygtuką, tuo pačiu metu spauskite mygtuką PROG, kol pradės mirksėti savaitės dienų simboliai (1,2,3,4,5,6,7).
  2. Mygtukų „+“ arba „-“ pagalba pasirinkite, kurią programą (7 dienų, 5/2 dienų ar 24 valandų) norite naudoti:
  7 dienų programa aktyvuojama, kai mirksi vienas iš simbolių 1, 2, 3, 4, 5, 6, ar 7. Programuojasi būtent ta diena, kurios simbolis mirksi;
  5/2 dienų programa aktyvuojama, kai mirksi 1 2 3 4 5 kartu, o po to kartu mirksi 6 7. Programuojasi ta dienų grupė, kurios simbolis mirksi;
  24 valandų programa aktyvuojama, kai simboliai 1 2 3 4 5 6 7 mirksi visi vienu metu.
  3. Paspauskite mygtuką PROG ir ekrane atsiras užrasas P1 (reiškiantis paros intervalą) bei mirksintis laikas. Naudodami „+“ arba „-“ mygtukus nustatytykite P1 darbo intervalo pradžią (10 minučių tikslumu).
  4. Kai norimas laikas nustatytas, dar kartą spauskite PROG mygtuką ‒ pradės mirksėti temperatūros rodmuo. Naudodami „+“ arba „-“ mygtukus nustatykite norimą temperatūrą (0,5°C tikslumu).
  5. Spauskite PROG mygtuką ir pereikite prie kito paros intervalo P2, kuriame taip pat nustatykite norimą laiką, bei temperatūrą. Tai kartojama tol, kol sudaromi visi šeši paros intervalai (nuo P1 iki P6).
  a) Jeigu programavote 24 valandų programą ir visi paros intervalai sudaryti, spauskite SET mygtuką, arba palaukite 15 sek. (išsisaugos automatiškai).
  b) Jeigu programavote 7 dienų programą ‒ spauskite PROG mygtuką, kad pradėtų mirksėti Jūsų ką tik suprogramuotos dienos simbolis. Mygtuko „+“ pagalba pereikite prie kitos dienos programavimo. Taip suprogramuokite visas 7 savaitės dienas, kiekvienai atskirai nustatant po 6 darbo intervalus. Suprogramavus paskutinę (septintą) dieną spauskite SET mygtuką arba palaukite 15 sek. (išsisaugos automatiškai).
  c) Jeigu programavote 5/2 dienų programą ‒ spauskite PROG mygtuką, kad pradėtų mirksėti Jūsų suprogramuotų dienų grupė (1-5). Mygtuko „+“ pagalba pereikite prie kitos dienų grupės (6-7) programavimo. Suprogramavus abi dienų grupes, spauskite SET mygtuką arba palaukite 15 sek. (išsisaugos automatiškai).
  6. Norėdami peržiūrėti suprogramuotus parametrus, spauskite mygtuką PROG. Mygtukų „+“ arba „-“ pagalba pasirinkite kitos dienos ar kitos dienų grupės parametrų peržiūrą.
  7. Gamykliniai iš anksto nustatyti parametrai (visoms savaitės dienoms):
  P1: 07:00 - 20°C P2: 09:00 - 17°C P3: 12:30 - 20°C
  P4: 15:00 - 19°C P5: 17:30 - 22°C P6: 23:00 - 17°C

  Rankinis darbo režimas

  Pasirinkus rankinį termostato darbo režimą galima nusistatyti pastovią pageidaujamą patalpų temperatūrą neribotam laikui (iki perjungimo į kitą režimą).
  Paspauskite mygtuką HOLD vieną kartą, kol ekrane pasirodys simbolis HOLD. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite norimą temperatūrą. Šie nustatymai galios tol, kol nebus paspaustas mygtukas SET, kurio paspaudimu galite baigti rankinį režimą.

  Atostogų režimas

  Atostogų režimas leidžia taupyti energiją ir palaikyti žemesnę patalpų temperatūrą kol esate išvykę (nuo 1 iki 99 dienų). Pasibaigus nustatytam laiko terminui termostatas vėl grįš prie paskutinės naudotos programos.
  Nuspauskite ir paikykite mygtuką HOLD 3 sekundes, kol ekrane pasirodys d: 01 ir HOLIDAY simboliai. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite dienų skaičių nuo d:01 iki d:99 ir laukite 15 sekundžių, kad būtų automatiškai patvirtinta. Tada tais pačiais mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Taip nustatytas atostogų režimas baigsis tada, kai baigsis nustatytas laikas arba bet kada paspaudus SET mygtuką.

  Užlaikymo režimas

  Šitaip nustatytas termostatas dirbs panašiai kaip atostogų režimu, tačiau jis pastovią temperatūrą palaikys tik tam tikrą nustatytą valandų skaičių. Pasibaigus šiam laikui termostatas grįš prie paskutinės naudotos programos.
  1. Paspauskite „+“ arba „-“ mygtukus norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, tada paspauskite mygtuką DAY, kad užfiksuotumėte šio režimo trukmę valandomis. Spausdami „+“ arba „-“ pasirinkite uždelsimo valandas nuo 1 iki 9. Palaukite 15 sek., kad Jūsų pasirinkimas būtų automatiškai patvirtintas. Šis režimas su nustatyta pageidaujama temperatūra baigsis tuomet, kai išseks nustatytos užlaikymo valandos, arba paspaudus SET mygtuką.
  2. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite pageidaujamą temperatūrą ir palaukite 15 sekundžių, kad automatiškai išsisaugotų. Taip nustatyta temperatūra galios iki kito paskutinės naudotos programos paros intervalo pradžios (P1... P6) arba iki mygtuko SET paspaudimo.
  3. Laikykite nuspaudę SET mygtuką ir tuo pačiu metu spauskite „+“ arba „-“ mygtukus, jei norite nustatyti komforto temperatūros režimą arba ekonominį temperatūros režimą:
  • Komforto temperatūros režimas: laikykite nuspaudę SET mygtuką ir tuo pačiu metu paspauskite „+“, kad pradėtų blykčioti temperatūros rodmuo. Toliau mygtukų „+“ arba „-“ pagalba nustatykite komforto temperatūrą. Spauskite SET mygtuką, kad patvirtintumėte arba palaukite 15 sekundžių, kol automatiškai pasitvirtins.
  • Ekonominis temperatūros režimas: laikykite nuspaudę SET mygtuką ir tuo pačiu metu paspauskite „-“, kad pradėtų blykčioti temperatūros rodmuo. Spausdami „+“ arba „-“ mygtukus nustatykite ekonominę temperatūrą. Spauskite SET mygtuką, kad patvirtintumėte arba palaukite 15 sekundžių, kol pasitvirtins automatiškai.

  Kopijavimo funkcija

  Įrenginyje yra įdiegta kopijavimo funkcija, leidžianti nukopijuoti jau sudarytą vienos pasirinktos savaitės dienos programą ir panaudoti ją kitai savaitės dienai ar kelioms dienoms. Ši funkcija įmanoma tik programuojant 7 dienų programą.
  1. Laikykite nuspaudę COPY mygtuką apie 3 sekundes tol, kol pasirodys simbolis COPY ir pradės mirksėti 1 (pirmoji savaitės diena).
  2. Mygtukų „+“ arba „-“ pagalba pasirinkite savaitės dieną, kurios parametrus norite nukopijuoti.
  3. Vėl paspauskite COPY mygtuką ir aukščiau pasirinktos savaitės dienos skaičiukas nustos mirksėti. Mygtukais „+“ arba „-“ pasiekite tą dieną, į kurią norite perkelti nukopijuotus parametrus.
  4. Dar kartą paspauskite mygtuką COPY, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą, ir pakeitimai bus nedelsiant atlikti.
  5. Norėdami perkelti pasirinktą programą ir kitoms savaitės dienoms, pakartokite aukščiau pateiktus 3-4 veiksmus.
  6. Jeigu kopijavimą baigėte, spauskite mygtuką SET arba palaukite 15 sek. (išsisaugos automatiškai).

  Užrakinimo funkcija

  1. Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes mygtuką LOCK, kol LCD ekrane pasirodys užrašas LOC ir simbolis. Nuo tada visi mygtukai bus užrakinti.
  2. Vėl laikykite paspaudę LOCK mygtuką 5 sekundes, kol LCD ekrane pasirodys užrašas ULOC, o simbolis išnyks. Nuo to momento visi mygtukai vėl bus atrakinti ir galės būti normaliai naudojami.

  Apšvietimas

  Paspauskite mygtuką LIGHT ir 15-kai sekundžių užsidegs ekrano apšvietimas.

  Gamyklinių parametrų atstatymas

  Norėdami ištrinti visas esamas programas ir perkrauti įrenginį, spauskite mygtuką RESET ir palaikykite maždaug 3 sekundes. Sistema grįš į gamyklinius parametrus.

  Akumuliatoriaus pakeitimas

  Kai LCD ekrane pasirodys simbolis , kuo greičiau pakeiskite bateriją. Baterijos skyrius yra termostato siųstuvo nugarinėje dalyje po dangteliu. Išimkite senus elementus ir įdėkite naujus. Visi parametrai, įskaitant laiką, išsaugomi.
  Dėmesio! Jei veikimo metu ekranas vis tiek išsijungia, pakeiskite baterijas kitomis aukštos kokybės šarminėmis baterijomis. Bus išsaugota data, laikas ir iš anksto nustatyta šildymo programa (darant prielaidą, kad atsarginė baterija nėra iškrauta).

  Prietaiso sukalibravimas

  Paspauskite ir laikykite SET mygtuką, tada spauskite MODE, norėdami patekti į vidinių (techninių) prietaiso parametrų zoną. Mygtuko MODE pagalba pasirinkite vieną iš galimų nustatymų:
  • pasirinkus S: mygtukais „+“ arba „-“ galite pasirinkti prietaiso suveikimo histerizės reikšmę nuo 0,2 iki 2,0 laipsnių;
  • pasirinkus CAL: mygtukais „+“ arba „-“ galite sukalibruoti rodomą temperatūrą (jeigu manote, kad ji rodoma netiksliai) pakeliant arba sumažinant po 3,0 laipsnius;
  • pasirinkus HP: mygtukais „+“ arba „-“ galite įjungti arba išjungti priverstinį šilumos siurblio paleidimą (jeigu jis valdomas termostatu). Jei per 24 valandas šildymo nėra, termostatas 00:00 įjungia siurblį (šildymą) 1-nai minutei. Šios funkcijos nėra, esant COOL (šaldymo) režimui.